LORIN - jazyková škola

LORIN spol. s.r.o.

Ku Bratke 1

93405 Levice

tel.: 0905 971 967

jazykova.skola@lorin.sk  • ZÁPIS na škol.rok 2013/2014 je 16.- 19.9.2013 od 15.00-18.00
  • LORIN jazyková škola s.r.o. je právny subjekt odborne spôsobilý na jazykové vzdelávanie cudzích jazykov, ktorý vydáva osvedčenie o absolvovaní jazykových kurzov podľa úrovní Common European Framework (A1-C2)
  • Osvedčenie spolu s prihláškou, ktorá zároveň slúži ako daňový doklad, umožňuje zamestnávateľom preplácať svojim zamestnancom jazykové kurzy
  • Akreditácia MŠ SR zaväzuje jazykové vzdelávanie na určitý druh učebníc – naša jazyková škola vám však ponúka flexibilnú výučbu podľa jazykových učebníc kopírujúcich najnovšie metodiky ponúkajúce kreatívnosť,  aktuálnosť a perspektívnosť na trhu
  • individuálny prístup s menším počtom študentov, maximálny počet 8 pre zachovanie kvality výučby
  • lektori profesionálny, priateľský a tvorivý prístup zameraný na vytvorenie podmienok pre efektívne rozvíjanie jazykových schopností. Odborne zdatní, skúsení, dlhoročnou praxou preverení.
  • neustála konverzácia, aby sa používanie jazyka stalo prirodzeným
  • používanie zaujímavých a zábavných aktivít, študentami veľmi obľúbených, lebo radosť z učenia znásobuje výsledky. Precvičovanie komunikácie, aktívneho počúvania a kladenia otázok, aby ste sa naučili všetko, čo potrebujete.
  • systematické rozširovanie slovnej zásoby
  • používanie najnovších poznatkov a literatúry pri výučbe, komunikácia s metodickým centrom oxfordského vydavateľstva, používanie moderných didaktických pomôcok a práca s novými  “neokukanými“ učebnicami