LORIN - jazyková škola

LORIN spol. s.r.o.

Ku Bratke 1

93405 Levice

tel.: 0905 971 967

jazykova.skola@lorin.sk


COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE B2
CEF level - UPPER-INTERMEDIATE

 • LISTENING (počúvanie) - Rozumiem dlhému rečovému prejavu a prednáškam, dokážem sledovať súvislosť tém, ktoré sú mi známe. Pri sledovaní televíznych správ rozuiem väčšine. Taktiež dokážem sledovať filmy v originálnom znení (AJ).

 • READING (čítanie) - Čítam članky o súčasných témach, kde autor zaujíma svoje stanovisko a postoje. Rozumiem súčasnej literárnej tvorbe

 • SPEAKING (hovorenie) - Reagujem s vyšším stupňom plynulosti a spontánnosti, ktoré mi umožňujú interakciu s native speaker. Aktívne sa viem zúčastniť diskusie a vyjadriť svoje názory a postoje. Dokážem podrobne prezentovať rôzne témy, uvádzať pre a proti rôznych možností.

 • WRITING (písanie) - Viem napísať jasný podrobný text na rôzne témy, esej, report, listy a pod.

 • TÉMY (practical English):
  - Interview s rôznymi ľuďmi na rôzne témy
  - Sústredenie sa na bežne používané frázy a slovné spojenia
  - Obchod a reklama
  - Osobnosť
  - Choroby
  - Móda
  - Zločiny a tresty
  - Počasie
  - Pocity
  - Časti tela
  - Média
  - Mestá a veľkomestá