LORIN - jazyková škola

LORIN spol. s.r.o.

Ku Bratke 1

93405 Levice

tel.: 0905 971 967

jazykova.skola@lorin.sk


PREKLADATEĽSTVO
  • z/do anglického jazyka
  • kvalitné služby za rozumné ceny pre spokojnosť zákazníkov
    • bežné texty
    • odborné texty
    • web stránky, reklama, novinové články, manuály, návody
  • 1 normostrana – 1NS = 1 800 znakov, úderov (cca 30 riadkov, 60 znakov/úderov na riadok vrátane medzier)
  • cenová ponuka na vyžiadanie