LORIN - jazyková škola

LORIN spol. s.r.o.

Ku Bratke 1

93405 Levice

tel.: 0905 971 967

jazykova.skola@lorin.sk


COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE B1
CEF level - PRE-INTERMEDIATE

 • LISTENING (počúvanie) - Rozumiem hlavnej pointe TV a rádio programu týkajúceho sa tém osobného a profesijného záujmu, obsahu jasného rečového prejavu o známych témach.

 • READING (čítanie) - Rozumiem hlavne textom súvisiacich s denným režimom a zamestnaním. Rozumiem opisu udalostí, pocitov a prianí.

 • SPEAKING (hovorenie) - Poradím si vo väčšine situácií. Viem sa bez prípravy pripojiť do rozhovoru na známe témy (osobné záujmy, každodenný život, práca, cestovanie , atď.). Viem opísať svoje zážitky, sny, udalosti a ambície. V krátkosti viem vysvetliť svoj názor, porozprávať príbeh.

 • WRITING (písanie) - Viem napísať jednoduchý súvislý text, listy opisujúce zážitky a dojmy.

 • TÉMY (practical English):
  - Na letisku
  - V hoteli
  - Reštaurácia (sťažnosti)
  - Orientácia v meste
  - Nakupovanie
  - V lekárni
  - Na výlete
  - Telefonický rozhovor
  - Časti tela
  - Dovolenka
  - Oblečenie
  - Zvieratá