LORIN - jazyková škola

LORIN spol. s.r.o.

Ku Bratke 1

93405 Levice

tel.: 0905 971 967

jazykova.skola@lorin.sk


COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE A2-B2

  • Komplexná príprava na maturitné a medzinárodné skúšky

  • Obsahuje 12 tematicky zameraných lekcií, napr. Free Time and Kulture, Shops and Services, School s nahrávkami na CD ( obsahuje aj texty nahrávok )

  • Každá lekcia má 10 strán s prípravou, následným precvičením a testami k jednotlivým častiam skúšky ( Reading, Listening, Use of English, Writing, Speaking ), ktoré sú na sebe nezávislé

  • Pri každej časti prípravy alebo precvičenia je uvedený aj časový limit

  Smart Key – kľúč s odpoveďami spolu s vysvetlením

  Exam Tips – odpurúčania a tipy dôležité pri skúške

  Word Bank –zásoba kľúčových slov ku všetkým témam

  Writing Bank – modelové texty, úžitočné slovné spojenia a tipy pri písaní textov

  Speaking Bank – časté a užitočné slovné spojenia