LORIN - jazyková škola

LORIN spol. s.r.o.

Ku Bratke 1

93405 Levice

tel.: 0905 971 967

jazykova.skola@lorin.sk


COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE B1 - B2
CEF level - INTERMEDIATE

 • LISTENING (počúvanie) - Rozumiem správam v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní a rečovému prejavu o známych témach.

 • READING (čítanie) - Čítam texty opisujúce rôzne udalosti, pocity, priania v rámci osvojených tém.

 • SPEAKING (hovorenie) - Dokážem sa bez prípravy zúčastniť diskusie na rôzne témy. Viem jasne vyjadriť svoje názory a postoje. Viem porozprávať príbeh alebo obsah knihy, či filmu a opísať vlastné reakcie na danú tému.

 • WRITING (písanie) - Viem písať listy opisujúce zážitky a dojmy, jednoduché texty na rôzne témy, životopis.

 • TÉMY (practical English):
  - Opis osoby
  - Rozprávanie príbehu
  - Prenájom bytových priestorov
  - Návšteva
  - Obchodné stretnutie
  - Stravovanie
  - Šport
  - Osobnosť
  - Peniaze
  - Cestovanie
  - Opis osoby
  - Vzdelanie
  - Bývanie
  - Zamestnanie
  - Nakupovanie
  - Kino