LORIN - jazyková škola

LORIN spol. s.r.o.

Ku Bratke 1

93405 Levice

tel.: 0905 971 967

jazykova.skola@lorin.sk


FIREMNÉ KURZY
  • kurz šitý na mieru  tak, aby vyhovoval z hľadiska časových finančných možností

  • miesto výučby - priestor firmy alebo jazykovej školy

  • forma výučby – skupiny ( 2 - 6 ), one-to-one  ( individuálne )

  • odporúčaný počet vyučovacích hodín  2 x 45 min / týždeň alebo 2 x 60 min / týždeň

  • dĺžka trvania- krátkodobé – trimester, dlhodobé – výrazné zľavy

  • lektor –  slovenský

  • typ kurzu AJK–F , BE

  • cenová ponuka – na vyžiadanie


     KURZ AJK-F: Skupinové a individuálne kurzy pre spoločnosti, inštitúcie a firmy, výuka špeciálne prispôsobená požiadavkám klienta, výber učebnice na základe dohody a analýzy vedomostnej úrovne, upevňovanie získaných gramatických zručností formou situačných dialógov, počúvania a čítania s porozumením a rozširovanie slovnej zásoby s cieľom nadobudnutia komunikačných zručností efektívnym spôsobom

     KURZ BE: Skupinové a individuálne kurzy pre spoločnosti, inštitúcie a firmy, kde je pracovná komunikácia v cudzom jazyku. Je zameraný na jednoduché zorientovanie sa v odbornej terminológii, na spôsob vhodnej komunikácie vo verbálnej i písomnej forme a využitie Business English v praxi. Odborné termíny a jazykové obraty sú vysvetľované vo vzorových rozhovoroch a cielene precvičované v cvičeniach. Výber učebnice na základe dohody a analýzy vedomostnej úrovne.