LORIN - jazyková škola

LORIN spol. s.r.o.

Ku Bratke 1

93405 Levice

tel.: 0905 971 967

jazykova.skola@lorin.sk


COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE A2
CEF level - ELEMENTARY

 • LISTENING (počúvanie) - Rozumiem bežne počúvaným frázam (osobné informácie, rodina, nakupovanie, mestá, zamestnanie). Viem zachytiť pointu krátkych jednoduchých správ.

 • READING (čítanie) - Čítam krátke jednoduché texty. Rozumiem listom, mailom, jedálnym lístkom a pod.

 • SPEAKING (hovorenie) - Viem komunikovať o osvojených témach, zúčastniť sa rozhovorov, ak hovoriaci prispôsobí svoju reč tempom a vhodnou slovnou zásobou, frázami.

 • WRITING (písanie) - Viem napísať jednoduché správy, listy, pohľadnice a vyplniť formulár s osobnými údajmi.

 • TÉMY (practical English):
  - V lietadle
  - Registrácia v hoteli
  - Nakupovanie oblečenia, darčekov
  - V reštaurácii, kaviarni
  - Číslovky
  - Krajiny a národnosti
  - Zamestnanie
  - Rodina
  - Denný režim
  - Dátum a čas
  - Bývanie
  - Mestá a veľkomestá
  - Jedlo