LORIN - jazyková škola

LORIN spol. s.r.o.

Ku Bratke 1

93405 Levice

tel.: 0905 971 967

jazykova.skola@lorin.sk


COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE A1
CEF level - BEGINNER

  • LISTENING (počúvanie) - Spoznám známe slová a základné frázy týkajúca sa mojej osoby, rodina a pod, ak je hovorené slovo v pomalšom a zrozumiteľnom tempe.

  • READING (čítanie) - Rozumiem jednoduchému textu si známou slovnou zásobou.

  • SPEAKING (hovorenie) - Viem sa zúčastniť rozhovoru, ak prijímam informácie pomaly a zrozumiteľne a druhý účastník rozhovoru mi pomôže s formuláciou toho čo chcem povedať. Viem použiť jednoduché frázy, vety a opísať nimi osoby i miesta.

  • WRITING (písanie) - Viem napísať pohľadnicu a krátky text a vyplniť formulár s osobnými údajmi.